Działamy w zakresie usług księgowych oraz funduszy unijnych

WSPARCIE PRZY ZAKŁADANIU FIRMY

W ramach wsparcia przy zakładaniu firmy oferujemy następujące usługi:
doradztwo w wyborze najkorzystniejszej formy działalności
doradztwo w wyborze najkorzystniejszej formy rozliczenia podatkowego
przygotowanie dokumentów zgłoszeniowychPROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

W ramach prowadzenia Ksiąg Rachunkowych oferujemy następujące usługi:
przygotowanie zasad polityki rachunkowości i zakładowego planu kont
dekretowanie i księgowanie dokumentów zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz przepisami prawa podatkowego
bieżące rozliczenia podatkowe oraz sporządzanie deklaracji VAT, PCC oraz innych wymaganych przepisami prawa,
obliczanie zaliczek na podatek dochodowy CIT oraz rozliczenie roczne podatku dochodowego od osób prawnych
prowadzenie ewidencji środków trwałych i tabel amortyzacyjnych
ewidencja i kontrola rozrachunków klienta z kontrahentami, Urzędem Skarbowym i ZUS
sporządzanie wymaganych prawem sprawozdań statystycznych (GUS, NBP, KRS)
sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
sporządzanie miesięcznych zestawień i analiz w formie uzgodnionej z Klientem
reprezentacja Klienta przed Urzędem SkarbowymKSIĘGOWOŚĆ UPROSZCZONA


PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
W ramach prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów oferujemy następujące usługi:
prowadzenie ewidencji w księdze przychodów i rozchodów
prowadzenie ewidencji dla potrzeb rozliczenia podatku VAT (rejestry zakupów i sprzedaży VAT)
obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
sporządzanie i wysyłanie do Urzędu Skarbowego deklaracji VAT, VAT-UE
prowadzenie ewidencji i amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
prowadzenie ewidencji wyposażenia
roczne rozliczanie działalności
rozliczenia ZUS właściciela
reprezentacja Klienta w Urzędzie Skarbowym, ZUSPROWADZENIE RYCZAŁTU EWIDENCJONOWANEGO

W ramach prowadzenia Ryczałtu Ewidencjonowanego oferujemy następujące usługi:
dokonywanie zapisów w ewidencji przychodów
kalkulacja zobowiązań podatkowych PIT
sporządzanie i wysyłanie do Urzędu Skarbowego deklaracji VAT, VAT-UE
prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług
sporządzenie rocznego zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych obliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych PIT-28 wraz z załącznikami
reprezentacja Klienta w Urzędzie Skarbowym, ZUSKADRY, PŁACE, ZUS


Zapewniamy rzetelną i dokładną obsługę, służymy pomocą i radą we wszystkich zagadnieniach związanych z zatrudnianiem pracowników i zleceniobiorców, prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, rozliczaniem personelu. Oprócz konkretnych działań, które wykonuje nasza firma na bieżąco informujemy klientów o zmianach w obowiązujących przepisach, a także udzielamy konsultacji. W zakresie kadr płac obejmują one w szczególności Prawo Pracy, Ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych, Ustawę o Podatku Dochodowym od osób fizycznych i wiele innych. Gwarantujemy pełną poufność dokumentacji i wysoki poziom bezpieczeństwa danych Państwa firmy.

W RAMACH OBSŁUGI PŁACOWEJ ORAZ ZUS OFERUJEMY M.IN.:
kalkulację wynagrodzeń i przygotowywanie list płac
prowadzenie kartoteki wynagrodzeń
rozliczanie umów zleceń i o dzieło
wystawianie deklaracji ZUS oraz dostarczanie ich do ZUS drogą elektroniczną
kalkulację zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych dla właścicieli oraz od wypłacanych wynagrodzeń
sporządzanie rocznych rozliczeń PIT pracowników (PIT-11, PIT-40) oraz Klienta (PIT-4R)
reprezentacja Klienta w Urzędzie Skarbowym, ZUS

W RAMACH OBSŁUGI KADROWEJ OFERUJEMY M.IN:
sporządzanie umów o pracę i dokumentów określających stosunek pracy
sporządzanie umów zlecenie i umów o dzieło
prowadzenie i aktualizację teczek osobowych
ustalanie uprawnień do urlopów wypoczynkowych
sporządzanie wypowiedzeń i świadectw pracy
wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
sporządzanie raportów, regulaminów itp.


Ceny usług księgowych ustalane są indywidualnie dla każdego Klienta w drodze negocjacji i uzależnione są od:
- formy ksiąg podatkowych (np. Książka Przychodów i Rozchodów, Ryczałt)
- branży (np. działalność usługowa, handlowa)
- ilości dokumentów księgowych
- innych (np. dokumenty płacowe, ewidencje)

W celu dokładnego oszacowania ceny usługi skierowanej do Państwa, uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny lub poprzez formularz kontaktowy.

Usługi księgowe Lublin

Zarządzanie dokumentacją firmy jest trudnym i bardzo odpowiedzialnym zadaniem, które warto powierzyć wykwalifikowanym specjalistom. Wielu przedsiębiorców podczas zakładanie firmy rozważa, czy zatrudnienie profesjonalnej księgowej jest opłacalnym rozwiązaniem. Z czasem dochodzą oni do wniosku, że prowadzenie ewidencji na własną rękę przerasta ich możliwości, dlatego dobrze jest skorzystać z usług księgowych w Lublinie, będących gwarancją sprawnego i profesjonalnego zarządzania firmowymi dokumentami.

Prowadzenie firmy nie jest rzeczą łatwą. Na barkach przedsiębiorców spoczywa wiele obowiązków, które często są czasochłonne. Jedną z takich kwestii jest prowadzenie księgowości, będące zajęciem wymagającym odpowiednich kwalifikacji. Wiele osób nieposiadających odpowiedniego wykształcenia i doświadczenia nie będzie w stanie zajmować się dokumentacją firmy w sposób rzetelny i sprawny. W takich sytuacjach z pomocą przychodzi nasza oferta księgowości dla firm z Lublina.

Profesjonalna usługa księgowa w Lublinie

Nasze usługi księgowe z Lublina obejmują przede wszystkim wsparcie przy zakładaniu firmy, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgowość uproszczoną, prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego oraz zajmowanie się sprawami związanymi z kadrami, płacami oraz ZUS-em. Zapewniamy rzetelną i dokładną obsługę, służymy pomocą i radą we wszystkich zagadnieniach związanych z zatrudnianiem pracowników i zleceniobiorców, prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, rozliczaniem personelu. Oprócz konkretnych działań, które wykonuje nasza firma na bieżąco informujemy klientów o zmianach w obowiązujących przepisach, a także udzielamy konsultacji. W zakresie kadr płac obejmują one w szczególności Prawo Pracy, Ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych, Ustawę o Podatku Dochodowym od osób fizycznych i wiele innych. Gwarantujemy pełną poufność dokumentacji i wysoki poziom bezpieczeństwa danych Państwa firmy.

Jeżeli więc poszukują Państwo usług księgowych w Lublinie serdecznie zapraszamy do kontaktu. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy w stanie w sposób profesjonalny i rzetelny zająć się dokumentacją każdej firmy. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie świadcząc usługi na najwyższym poziomie.


Niebieska linia przed stopką
Szary prostokąt