Działamy w zakresie usług księgowych oraz funduszy unijnych

Pomoc w aplikowaniu i pisaniu wniosków o fundusze unijne

W ramach pomocy w aplikowaniu o środki Unijne oferujemy m.in.:
analizę potencjalnych form finansowania projektu ze środków europejskich
opracowanie założeń i celów projektu według koncepcji S.M.A.R.T.
Specific – cel prosty do wyrażenia i konkretnie sformułowany
Measurable – nie zawierający skomplikowanych obliczeń
Achieviable – zawierający realne do osiągnięcia założenia
Realistic – określający ważne wartości dla projektu
Time-bound – wyznaczający ramy czasowe na realizację opracowanie i pomoc w przygotowaniu kompletu załączników (tj. wniosek o dofinansowanie, oświadczenia, biznesplan, studium wykonalności)Audyt, zarządzanie i rozliczanie przyznanych środków unijnych

W ramach zarządzania i rozliczania przyznanej dotacji ze środków funduszy UE oferujemy m.in.:
dostosowanie polityki rachunkowości Klienta w celu spełnienia warunku umowy o dofinansowanie w zakresie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla realizowanego projektu
prowadzenie usług księgowych w zakresie ewidencji operacji księgowych związanych z realizowanym projektem w informatycznym systemie księgowym lub poprzez nadanie kodu księgowego
przygotowanie i dostosowanie dokumentów wewnętrznych Klienta dla potrzeb prawidłowego rozliczenia otrzymanej dotacji w zakresie kontroli i obiegu dokumentów finansowo-księgowych, archiwizacji, sprawozdawczości oraz zasad informacyjno promocyjnych
przeprowadzenie szkolenia dla Klienta z zakresu przygotowywania dokumentacji merytorycznej i finansowej niezbędnej do prawidłowego zakwalifikowania i podziału na wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane
sporządzanie wniosków o płatność wraz z wymaganymi załącznikami
kontrola terminowego rozliczanie dofinansowania (zaliczek), co oznacza bieżącą weryfikację stanu rozliczenia otrzymanej zaliczki w połączeniu z zaplanowanymi wydatkami w realizowanym projekcie
kontrola budżetu projektu w celu otrzymania kolejnej transzy zaliczki, a co za tym idzie, weryfikacja przepływów finansowych i dbanie o płynność finansową realizowanego projektu
kontrola i weryfikacja budżetu, harmonogramu płatności oraz harmonogramu realizacji projektu (HRP)
przygotowanie do kontroli przeprowadzanych przez Instytucję Wdrażającą / Pośredniczącą / Zarządzającą
kontakt z Instytucją Wdrażającą / Pośredniczącą / Zarządzającą w imieniu Klienta na potrzeby realizowanego projektu w zakresie np.: wprowadzania zmian do umowy o dofinansowanie, aktualizowania harmonogramu, wyjaśniania nieprzewidzianych okoliczności mających wpływ na kwalifikowalność, bieżącej obsługi realizowanego projektu
pomoc w końcowym rozliczeniu projektu i obsługa w okresie trwałości


Ceny usług związanych z pozyskiwaniem i rozliczaniem różnych dotacji także ustalane są indywidualnie w zależności od potrzeb i oczekiwań Klienta. W celu dokładnego oszacowania ceny usługi skierowanej do Państwa, uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny lub poprzez formularz kontaktowy.

Rozliczanie funduszy unijnych w Lublinie

Zarządzanie dokumentacją firmy jest trudnym i bardzo odpowiedzialnym zadaniem, które warto powierzyć wykwalifikowanym specjalistom. Wielu przedsiębiorców podczas zakładanie firmy rozważa, czy zatrudnienie profesjonalnej księgowej jest opłacalnym rozwiązaniem. Z czasem dochodzą oni do wniosku, że prowadzenie ewidencji na własną rękę przerasta ich możliwości, dlatego dobrze jest skorzystać z usług księgowych, którzy w sposób rzetelny zajmą się wieloma kwestiami, w tym również rozliczaniem funduszy unijnych w Lublinie.

Rozliczanie funduszy unijnych w Lublinie przez nasze biuro obejmuje przede wszystkim pomoc w aplikowaniu oraz przesyłaniu wniosków o fundusze unijne oraz audyt, zarządzanie i rozliczanie przyznanych środków unijnych. Ceny usług związanych z pozyskiwaniem i rozliczaniem różnych dotacji także ustalane są indywidualnie w zależności od potrzeb i oczekiwań Klienta. W celu dokładnego oszacowania ceny usługi skierowanej do Państwa, uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny lub poprzez formularz kontaktowy.

Rzetelne i sprawne rozliczenie funduszy unijnych w Lublinie

Przekazanie spraw związanych z rozliczaniem funduszy unijnych w Lublinie uwalnia przedsiębiorców od wielu często czasochłonnych obowiązków, dzięki czemu mogą oni w pełni skoncentrować się na realizacji innych działań związanych z prowadzeniem swojej działalności. Ma to szczególnie duże znaczenie w przypadku małych firm, w których to właściciel zajmuje się większością obowiązków kierowniczych, cierpiąc na brak czasu przez konieczność wykonywania wielu czynności naraz. Współpraca z biurem rachunkowym umożliwia więc koncentrację na dalszym rozwijaniu firmy, co dla każdego przedsiębiorcy jest kwestią niezwykle istotną.

Kadrę naszego biura stanowi zespół doświadczonych profesjonalistów, będących wykwalifikowanymi specjalistami w wielu dziedzinach, również tych związanych z rozliczaniem funduszy unijnych w Lublinie. Dzięki dostępowi do literatury fachowej oraz wielu szkoleniom nieustannie poszerzamy swoją wiedzę, aby móc zaoferować Państwu usługi na najwyższym poziomie. Jeżeli więc poszukują Państwo sprawdzonego i rzetelnego biura rachunkowego zapraszamy do skorzystania z naszych usług.


Niebieska linia przed stopką
Szary prostokąt